DPO1574/2015
ID intern unic:  358594
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1574
din  15.05.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Victor SĂU
Publicat : 22.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 124-130     art Nr : 243
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Victor SĂU, preşedinte al raionului Soroca, i se conferă  Ordinul  „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1574-VII. Chişinău, 15 mai 2015.