DPO1580/2015
ID intern unic:  358599
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1580
din  18.05.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Anatolie ZOLOTCOV
Publicat : 22.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 124-130     art Nr : 246
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă prodigioasă în organele centrale ale administraţiei publice, merite deosebite în domeniul construcţiilor şi activitate organizatorică intensă, domnului Anatolie ZOLOTCOV, viceministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor, i se conferă Ordinul  „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1580-VII. Chişinău, 18 mai 2015.