HGO266/2015
ID intern unic:  358633
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 266
din  18.05.2015
privind detaşarea candidatului Armatei Naţionale
la Misiunea Uniunii Europene de consiliere militară
în Republica Centrafricană
Publicat : 22.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 124-130     art Nr : 296
    În temeiul Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană de stabilire a cadrului pentru participarea Republicii Moldova la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, ratificat prin Legea nr. 75 din 12 aprilie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 119-121, art.366), pct.2 din Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, aprobat prin Legea nr. 1228-XIII din 27 iunie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 57-58, art. 511), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 5 alin. (3) din Legea nr. 1156-XIV din 26 iulie 2000 cu privire la participarea Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 149-151, art. 1106),  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Ministerul Apărării va asigura:
    a) selectarea, desemnarea şi detaşarea candidatului Armatei Naţionale, pe o perioadă de şase luni, la Misiunea Uniunii Europene de consiliere militară în Republica Centrafricană pentru poziţia de ofiţer de legătură;
    b) organizarea efectuării expertizei medico-militare;
    c) în comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, verificarea delegatului potrivit Legii nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, cu perfectarea actelor ce se impun;
    d) gestionarea mijloacelor financiare parvenite din partea Fondului de Încredere pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare a delegatului Armatei Naţionale, precum şi a celor din fondul de rezervă conform destinaţiei.
    2. Ministerul Finanţelor va aloca Ministerului Apărării, din fondul de rezervă al Guvernului, suma echivalentă în lei a 15 000 dolari pentru diurnă, asigurare medicală, socială şi indemnizaţie pentru risc sporit a delegatului în perioada aflării la Misiunea Uniunii Europene din Republica Centrafricană.
    3. Ministerul Sănătăţii va dispune vaccinarea şi eliberarea certificatului medical respectiv.
    4. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va acorda asistenţă în procesul de obţinere a vizei pentru deplasarea la cartierul general al Misiunii, în oraşul Bangui, Republica Centrafricană, şi a documentului care certifică legalitatea aflării pe teritoriul Republicii Centrafricane în perioada de delegare.

    PRIM-MINISTRU                                                   Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                               Natalia Gherman
    Ministrul apărării                                                      Viorel Cibotaru
    Ministrul finanţelor                                                   Anatol Arapu
    Ministrul sănătăţii                                                     Mircea Buga

    Nr. 266. Chişinău, 18 mai 2015.