HCEC3309/2015
ID intern unic:  358730
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 3309
din  22.04.2015
cu privire la constituirea Consiliului electoral
al circumscripţiei electorale UTA Găgăuzia nr. 36
Publicat : 22.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 124-130     art Nr : 869     Data intrarii in vigoare : 22.04.2015
    În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale generale din data de 14 iunie 2015, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3264 din 14 aprilie 2015, şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10), 120 şi 121 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale UTA Găgăuzia nr. 36 în componenţă numerică din 11 membri.
    2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale UTA Găgăuzia nr. 36 după cum urmează:
    - Cara Valentin                    - jurist, vicepreşedintele raionului
                                                  Ceadîr Lunga, Raionul Ceadîr Lunga,
                                                  din Registrul funcţionarilor electorali;
    - Cazanji Elena                     - jurist, şef, Direcţia administrativă,
                                                   Adunarea Populară a Găgăuziei,
                                                   din Registrul funcţionarilor electorali;
    - Cîssa Elena                        - jurist, jurist, Primăria or. Comrat, din
                                                  partea Partidului Democrat din Moldova;
    - Colodeev Roman               - jurist, avocat, Cabinetul Avocatului
                                                   „Roman Colodeev”, din partea
                                                    Curţii de Apel Comrat;
    - Croitor Fiodor                   - medii speciale, temporar neangajat
                                                   în cîmpul muncii, din partea Partidului
                                                   Comuniştilor din Republica Moldova;
    - Croitor Ivan                       - jurist, jurist, ÎS „Sud-a-Con”, din
                                                   Registrul funcţionarilor electorali;
    - Dimitroglo Elena                 - contabil, temporar neangajată în
                                                   cîmpul muncii, din partea Partidului
                                                   Politic „Partidul Socialiştilor din
                                                   Republica Moldova”;
    - Grozdeva Valentina            - jurist, şef-adunct, Direcţia administrativă,
                                                  Adunarea Populară a Găgăuziei, din
                                                   Registrul funcţionarilor electorali;
    - Nedealco-Calîn Oxana       - jurist, şef, Secţia juridică, Comitetul
                                                   executiv al UTA Găgăuzia, din
                                                   Registrul funcţionarilor electorali;
    - Pavalachi Corina                 - pedagog, profesoară, Liceul Teoretic
                                                   nr.2 din or. Vulcăneşti, din partea
                                                   Partidului Liberal;
     - Suhova Svetlana                - jurist, şef, Direcţia Justiţie a UTA
                                                   Găgăuzia, Curtea de Apel Comrat,
                                                   din partea Curţii de Apel Comrat.
    3. Preşedintele Adunării Populare a Găgăuziei va convoca prima şedinţă a consiliului electoral de circumscripţie.
    4. La alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a secretarului consiliului, se recomandă desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.
    5. Consiliul electoral va constitui:
    - circumscripţiile electorale de nivelul I pînă la 29 aprilie 2015;
    - consiliile electorale de circumscripţie de nivelul I pînă la 2 mai 2015;
    - secţiile de votare pînă la 8 mai 2015;
    - birourile electorale ale secţiilor de votare pînă la 19 mai 2015.
    6. Consiliul electoral va propune, pînă la 24 aprilie 2015,  spre degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent 4 persoane din componenţa acestuia.
    7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                      Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                        Andrei Volentir

    Nr. 3309. Chişinău, 22 aprilie 2015.