HGM274/2015
ID intern unic:  358781
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 274
din  18.05.2015
cu privire la aprobarea Strategiei privind diversitatea biologică a
Republicii Moldova pentru anii 2015-2020
şi a Planului de acţiuni
 pentru implementarea acesteia
Publicat : 29.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 131-138     art Nr : 321
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19


     NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului hotărîrii și al anexelor, cuvintele „Ministerul Mediului”, „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, „Ministerul Economie”, „Ministerul Sănătății” și „Ministerul Educației”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”, „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale” și, respectiv, cu „Ministerul Educației, Culturii și Cercetării”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvintele „Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale” se exclud prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
  În scopul asigurării prevederilor Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018, precum şi al creării cadrului strategic în domeniul protecţiei mediului şi gestionării durabile a resurselor naturale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020, conform anexei nr.1;
    Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020, conform anexei nr.2.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale:
    vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi a Planului de acţiuni  pentru implementarea acesteia, conform competenţelor;
    vor prezenta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anual, pînă la data de 1 februarie, raportul cu privire la realizarea măsurilor respective.
    3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului:
    va conlucra cu organismele internaţionale şi cu potenţialii donatori în scopul atragerii volumului necesar de investiţii pentru realizarea prevederilor Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia;
    va prezenta Guvernului, pînă la 1 martie al fiecărui an, informaţia privind realizarea Planului de acţiuni nominalizat.
    4. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Strategiei şi Planului de acţiuni menţionate.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                  Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Stephane Christophe Bride
    Ministrul mediului                                                   Serghei Palihovici
    Ministrul finanţelor                                                 Anatol Arapu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                            Ion Sulă

    Nr. 274. Chişinău, 18 mai 2015.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]