HGO275/2015
ID intern unic:  358782
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 275
din  19.05.2015
cu privire la aprobarea Cadastrului funciar
conform situaţiei la 1 ianuarie 2015
Publicat : 29.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 131-138     art Nr : 322
    În temeiul art. 8 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr 107, art. 817), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Cadastrul  funciar conform situaţiei la 1 ianuarie 2015, cu suprafaţa totală de 3 384,6 mii hectare, inclusiv terenuri irigate – 228,3 mii hectare, terenuri desecate – 69,2 mii hectare, potrivit formularelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                  Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                  Stephane Christophe Bride
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                             Ion Sulă
    Ministrul mediului                                                    Serghei Palihovici

    Nr. 275. Chişinău, 19 mai 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3