HGO282/2015
ID intern unic:  358783
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 282
din  20.05.2015
cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării
Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova
şi Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare
interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din
Republica Moldova şi România
Publicat : 29.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 131-138     art Nr : 323
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se ia act de proiectul Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din Republica Moldova şi România.
    2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din Republica Moldova şi România.
    3. Se aprobă semnarea Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din Republica Moldova şi România.

    PRIM-MINISTRU                                                  Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Stephane Christophe Bridе
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                              Natalia Gherman
    Ministrul finanţelor                                                 Anatol Arapu

    Nr. 282. Chişinău, 20 mai 2015.