HGO297/2015
ID intern unic:  358799
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 297
din  26.05.2015
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea
Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea
realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de
dezvoltare Nord a Republicii Moldova, semnat la
Chişinău la 30 iulie 2014
Publicat : 29.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 131-138     art Nr : 338
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova, în sumă de 10 milioane euro, semnat la Chişinău la 30 iulie 2014.

    PRIM-MINISTRU                                               Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                Serghei Palihovici
    Ministrul justiţiei                                                  Vladimir Grosu
    Ministrul finanţelor                                               Anatol Arapu

    Nr. 297. Chişinău, 26 mai 2015.