HGO298/2015
ID intern unic:  358800
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 298
din  26.05.2015
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea
Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca
Europeană de Investiţii în vederea realizării Proiectului de
alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a
Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 31 iulie 2014
Publicat : 29.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 131-138     art Nr : 339
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova, în sumă de 10 milioane euro, semnat la Chişinău la 31 iulie 2014.

    PRIM-MINISTRU                                                   Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                    Serghei Palihovici
    Ministrul justiţiei                                                      Vladimir Grosu
    Ministrul finanţelor                                                   Anatol Arapu

    Nr. 298. Chişinău, 26 mai 2015.