OIFPSC306/2015
ID intern unic:  358883
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 306
din  21.04.2015
cu privire la efectuarea unor completări şi modificări
la Ordinul IFPS nr.299 din 02.05.2012
Publicat : 29.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 131-138     art Nr : 960     Data intrarii in vigoare : 29.05.2015
    În conformitate cu art.133 alin.(1) lit. c)  din Codul fiscal nr. 1163 – XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial din 8 februarie 2007, ediţie specială),
ORDON:
    1. În Instrucţiunea privind evidenţa contribuabililor aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012 (Monitorul Oficial, nr. 99-100 din 25 mai 2012) se efectuează  modificări şi completări după cum urmează:
    a) la pct.10 lit. c) după sintagma „biroul individual al mediatorului” se completează sintagma „administratori autorizaţi”;
    b) la pct.11 de exclus sintagma “sau în documentul prin care se permite practicarea activităţii”;
    c) la pct.17 după sintagma „biroul individual al mediatorului” se completează cu sintagma „administratorii autorizaţi”;
    d) la pct.17 lit. b) după sintagma ”registrul privind evidenţa înregistrării birourilor mediatorilor-pentru mediatori” se completează sintagma „registrul administratorilor autorizaţi”.
    e) pct.19 se exclude;
    f) la pct.30 de substituit sintagma “cererea de atribuire a codului fiscal care se va marca cu indicele 1.2” cu sintagma “Cererea/Constatare privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile”;
    g) pct.31 se exclude;
    h) la pct.52 se exclude subpct.1);
    i) la pct.52 subpct.5) se exclude lit.c)<
    j) la pct.56 alin.(1) de substituit sintagma “Direcţia Administrarea Contribuabililor Mari” cu sintagma “Direcţia Generală Administrarea Marilor Contribuabili”;
    k) la pct. 56 alin.(2) de substituit sintagma “DMC”  cu  sintagma “DGAMC”.
    2. Controlul asupra executării Ordinului în cauză se pune în sarcina dlui Iuri Lichii - şef adjunct al IFPS.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Direcţia metodologie, evidenţă şi statistică fiscală a IFPS va asigura publicarea ordinului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                             Ion PRISĂCARU

    Nr. 306. Chişinău, 21 aprilie 2015.