OIFPSA402/2015
ID intern unic:  358884
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 402
din  13.05.2015
cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei
impozitului pe venit achitat/reţinut
în plus de la persoana fizică rezidentă
 a Republicii Moldova,
care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi
a listei
documentelor ce urmează a fi anexate la cerere
Publicat : 29.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 131-138     art Nr : 961     Data intrarii in vigoare : 13.05.2015
    Abrogat prin OSF134 din 30.05.17, MO181-189/09.06.17 art.1081; în vigoare 09.06.07

    MODIFICAT
   
OIFPS557 din 25.06.16, MO184-192/01.07.16 art.1150; în vigoare 01.07.16
    OIFPS763 din 15.09.15, MO258-261/18.09.15 art.1716; în vigoare 18.09.15
   
OIFPS711 din 25.08.15, MO247-252/04.09.15 art.1688; în vigoare 04.09.15
    OIFPS610 din 24.07.15, MO213-222/14.08.15 art.1432    În scopul administrării eficiente a prevederilor art.176 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul art.133 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă modelul cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (conform anexei nr.1), lista documentelor care confirmă dreptul la scutiri ce urmează a fi anexate (ataşate) de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (conform anexei nr.2), lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice/bazei valorice ajustate a activelor de capital ce urmează a fi anexate (ataşate) de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (conform anexei nr.3) și lista documentelor ce confirmă reținerea în plus a impozitului pe venit din sursele menționate la art. 901 din Codul fiscal (conform anexei nr.4).
    [Pct.1 modificat prin OIFPS711 din 25.08.15, MO247-252/04.09.15 art.1688; în vigoare 04.09.15]
    2. Prevederile din prezentul ordin se aplică asupra cazurilor de restituire a impozitului pe venit achitat/reţinut în plus, indiferent de perioada(ele) fiscală(e) pentru care se solicită restituirea, ţinîndu-se cont de termenul de prescripţie stabilit de art. 266 din Codul fiscal. Cererile primite pentru examinare pînă la publicarea prezentului ordin se vor examina în conformitate cu prevederile acestuia.
    3. Se abrogă Ordinul IFPS “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus” nr. 770 din 14 septembrie 2011 (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 156-159, art.1452).
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    5. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor a IFPS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, ulterior, îl va aduce la cunoştinţa subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                           Ion PRISĂCARU

    Nr. 402. Chişinău, 13 mai 2015.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS557 din 25.06.16, MO184-192/01.07.16 art.1150; în vigoare 01.07.16]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OIFPS763 din 15.09.15, MO258-261/18.09.15 art.1716; în vigoare 18.09.15]
    [Anexa nr.3 modificată prin OIFPS610 din 24.07.15, MO213-222/14.08.15 art.1432]

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 introdusă prin OIFPS711 din 25.08.15, MO247-252/04.09.15 art.1688; în vigoare 04.09.15]