DPO1590/2015
ID intern unic:  358957
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1590
din  01.06.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Grigore SLEPUHIN
Publicat : 05.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 139-143     art Nr : 273
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în domeniul învăţămîntului preuniversitar, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Grigore SLEPUHIN, şef de secţie la Colegiul Financiar-Bancar din Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1590-VII. Chişinău, 1 iunie 2015.