DPO1600/2015
ID intern unic:  359104
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1600
din  04.06.2015
privind numirea domnului Andrian CIOBANU
în funcţia de judecător la Judecătoria Glodeni
Publicat : 12.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 144-149     art Nr : 289
    În temeiul art. 116 alin. (2) şi (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Andrian CIOBANU se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Glodeni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA        Nicolae TIMOFTI

    Nr.1600-VII. Chişinău, 4 iunie 2015.