DPO1602/2015
ID intern unic:  359106
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1602
din  04.06.2015
privind numirea doamnei Aurelia ANDRONACHE
în funcţia de judecător la Judecătoria Briceni
Publicat : 12.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 144-149     art Nr : 291
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Aurelia ANDRONACHE se numeşte, pe un termen de  cinci  ani, în  funcţia de  judecător  la  Judecătoria  Briceni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr.1602-VII. Chişinău, 4 iunie 2015.