DPO1605/2015
ID intern unic:  359109
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1605
din  04.06.2015
privind numirea doamnei Lilia ROIC-BOTEZATU
în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti
Publicat : 12.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 144-149     art Nr : 294
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Lilia ROIC-BOTEZATU se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr.1605-VII. Chişinău, 4 iunie 2015.