DPO1607/2015
ID intern unic:  359111
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1607
din  04.06.2015
privind numirea doamnei Silvia GURIŢANU
în funcţia de judecător la Judecătoria Leova
Publicat : 12.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 144-149     art Nr : 296
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Silvia GURIŢANU se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Leova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA          Nicolae TIMOFTI

    Nr.1607-VII. Chişinău, 4 iunie 2015.