DPO1611/2015
ID intern unic:  359114
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1611
din  04.06.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Alexandru GAVRILIUC
Publicat : 12.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 144-149     art Nr : 299
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi înalt profesionalism, domnului Alexandru GAVRILIUC, director adjunct al Centrului de Simulare în Instruirea Medicală al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr.1611-VII. Chişinău, 4 iunie 2015.