DPO1624/2015
ID intern unic:  359251
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1624
din  10.06.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Mihail MOLDOVANU
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 328
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la realizarea politicii sociale a statului şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Mihail MOLDOVANU, şef de direcţie a Consiliului Municipal Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr.1624-VII. Chişinău, 10 iunie 2015.