DPO1635/2015
ID intern unic:  359252
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1635
din  11.06.2015
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Mingtao TONG
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 329
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-chineze, domnului Mingtao TONG, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr.1635-VII. Chişinău, 11 iunie 2015.