DPO1636/2015
ID intern unic:  359253
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1636
din  11.06.2015
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Ion BOTNARU
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 330
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de colaborare dintre Republica Moldova şi Organizaţia Naţiunilor Unite şi pentru competenţa dovedită în afirmarea intereselor ţării pe plan internaţional, domnului Ion BOTNARU, şef de direcţie a Secretariatului Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                    Nicolae TIMOFTI

    Nr.1636-VII. Chişinău, 11 iunie 2015.