DPO1643/2015
ID intern unic:  359302
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1643
din  16.06.2015
privind rechemarea domnului Oleg SEREBRIAN din funcţia de
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar
al Republicii Moldova în
Republica Franceză şi în
Principatul Monaco, de Reprezentant Personal al
 
Preşedintelui Republicii Moldova la Consiliul Permanent al Francofoniei, de
Reprezentant Permanent al Republicii
Moldova pe lîngă Uniunea Latină
şi de Delegat Permanent
al Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia
Naţiunilor Unite
pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO)
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 160     art Nr : 335
    În temeiul art.86 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.10 alin.(6) din Legea cu privire la serviciul diplomatic,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Oleg SEREBRIAN se recheamă din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză şi în Principatul Monaco, de Reprezentant Personal al Preşedintelui Republicii Moldova la Consiliul Permanent al Francofoniei, de Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Latină şi de Delegat Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO).

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA         Nicolae TIMOFTI

    În temeiul art.94 alin.(2) din
    Constituţia Republicii Moldova,
    contrasemnăm acest decret

    PRIM-MINISTRU                                                     Chiril GABURICI

    Nr. 1643-VII. Chişinău, 16 iunie 2015.