OMSM396/209/2015
ID intern unic:  359313
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 396/209
din  27.05.2015
privind aprobarea Normelor metodologice cu privire la formarea
devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi gestionarea surselor
financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
de către instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării
obligatorii de asistenţă medicală
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 1041
    MODIFICAT
   
OMSMPS653/205 din 24.05.18, MO182/05.06.18 art.855; în vigoare 05.06.18
    OMS806/537 din 18.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1832; în vigoare 01.10.16


    În conformitate cu Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27.02.1998, Statutul şi Regulamentul instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală,
O R D O N Ă M:
    1. Se aprobă Normele metodologice cu privire la formarea devizului de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi gestionarea surselor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (în continuare - Norme metodologice), conform anexei.
    2. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală:
    vor asigura respectarea Normelor metodologice aprobate prin prezentul ordin;
    vor aplica modul de formare a devizelor de venituri şi cheltuieli (business-plan) şi gestionarea surselor financiare provenite din prestarea serviciilor contra plată, lucrărilor şi altor surse financiare permise de legislaţie, în conformitate cu particularităţile stabilite în prezentele Norme metodologice.
    3. Şeful Direcţiei buget, finanţe şi asigurări din cadrul Ministerului Sănătăţii şi şeful Secţiei analiză şi economie în sănătate din cadrul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină vor acorda suportul consultativ-metodic necesar în vederea realizării prevederilor Normelor metodologice aprobate prin prezentul ordin.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 iunie 2015.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin ni-l asumăm.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                                Mircea BUGA
    VICEDIRECTORUL GENERAL AL CNAM                  Vasile PASCAL

    Nr. 396/209-A. Chişinău, 27 mai 2015.    [Normele metodologice abrogate ptin OMSMPS653/205 din 24.05.18, MO182/05.06.18 art.855; în vigoare 05.06.18]
    [Normele metodologice modificate prin OMS806/537 din 18.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1832; în vigoare 01.10.16]