HGO396/2015
ID intern unic:  359341
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 396
din  16.06.2015
cu privire la aprobarea Memorandumului de înţelegere
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României
privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor
de gaze naturale şi energie electrică din Republica Moldova şi
România, semnat la Chişinău la 21 mai 2015
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 160     art Nr : 442
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din Republica Moldova şi România, semnat la Chişinău la 21 mai 2015.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Guvernului României aprobarea Memorandumului nominalizat.
    3. Ministerul Economiei va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor memorandumului menţionat.

    PRIM-MINISTRU                                                  Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Stephane Christophe Bride
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                              Natalia Gherman

    Nr. 396. Chişinău, 16 iunie 2015.