HGO402/2015
ID intern unic:  359345
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 402
din  16.06.2015
cu privire la transmiterea unui imobil
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 160     art Nr : 447
    În temeiul art. 6 şi 14 din Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se transmite, cu titlu gratuit, din gestiunea Direcţiei generale pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova în gestiunea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, clădirea amplasată în mun.Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr.80 A, cu numărul cadastral 0100206.108.01, şi terenul aferent cu numărul cadastral 0100206.108, în scopul amplasării Centrului de Asistenţă pentru Copiii Victime şi Martori ai Infracţiunilor.
    2. Direcţia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova, în comun cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, va asigura transmiterea imobilului în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
    3. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în comun cu Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, va asigura executarea lucrărilor cadastrale şi înregistrarea bunului în Registrul bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

    PRIM-MINISTRU                                            Chiril GABURICI

    Nr. 402. Chişinău, 16 iunie 2015.