DPO1644/2015
ID intern unic:  359423
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1644
din  18.06.2015
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
doamnei Ingrid TERSMAN
Publicat : 26.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 161-165     art Nr : 345
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-suedeze, doamnei Ingrid TERSMAN, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Suediei în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1644-VII. Chişinău, 18 iunie 2015.