LPO111/2015
ID intern unic:  359512
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 111
din  28.05.2015
pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia regională
cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene
Publicat : 03.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 166-176     art Nr : 350
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Republica Moldova aderă la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene, adoptată la Bruxelles la 9 decembrie 2009.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor convenţiei menţionate.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de aderare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Andrian CANDU

    Nr. 111. Chişinău, 28 mai 2015.

    convenţie_rom

    convenţie_eng