DPO1650/2015
ID intern unic:  359515
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1650
din  23.06.2015
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 03.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 166-176     art Nr : 353
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la sporirea eficienţei activităţii acestora şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Constantin LOZOVANU  - şef adjunct al Oficiului Teritorial Chişinău
                                                al Cancelariei de Stat;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Ion BÎRSANU                  - şef adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi al
                                                Cancelariei de Stat
    doamnei
    Lidia BUDEANU              - şef al arhivei Cancelariei de Stat
    doamnei
    Luminiţa GANENCO        - şef de secţie la Cancelaria de Stat
    domnului
    Grigore GUŢU                  - consultant principal în Aparatul Preşedintelui
                                                Republicii Moldova
    doamnei
    Elena PISTOL                   - şef de serviciu în Aparatul Preşedintelui
                                                Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1650-VII. Chişinău, 23 iunie 2015.