DPO1651/2015
ID intern unic:  359516
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1651
din  23.06.2015
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Iurie SADOVNIC
Publicat : 03.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 166-176     art Nr : 354
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei muzicale, succese remarcabile în activitatea de creaţie şi contribuţie la procesul de renaştere naţională, domnului Iurie SADOVNIC, interpret de muzică uşoară, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1651-VII. Chişinău, 23 iunie 2015.