DPO1661/2015
ID intern unic:  359527
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1661
din  01.07.2015
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 03.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 166-176     art Nr : 363
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnii Grigori COLEV și Ștefan STARCIUC se numesc în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1661-VII. Chişinău, 1 iulie 2015.