OMF91/2015
ID intern unic:  359684
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 91
din  26.06.2015
cu privire la retragerea certificatului
de calificare al auditorului
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 1183
    Întru executarea prevederilor art. 27 alin. (3) lit. f) al Legii nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.72-75, art.230), cu modificările şi completările ulterioare, pct. 6 subpunctul 48 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1265 din 14 noiembrie 2008 cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 208-209, art. 1278), cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza Deciziei nr. 5 din 17 iunie 2015 al Consiliului de supraveghere a activităţii de audit,
ORDON:
    Se retrage certificatul de calificare al auditorului Stafi Valeriu pentru încălcarea prevederilor art. 15 lit. f) al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit.

    MINISTRUL FINAȚILOR                                      Anatol ARAPU

    Nr. 91. Chişinău, 26 iunie 2015.