DPO1662/2015
ID intern unic:  359688
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1662
din  01.07.2015
privind  conferirea de distincţii de stat
unor lucrători din domeniul aviaţiei civile
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 369
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în domeniul aviaţiei civile, contribuţie la sporirea eficienţei exploatării tehnicii aviatice şi la asigurarea securităţii zborurilor, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Grigore GHILAN              - director general al Companiei Aeriene
                                               „Sky Prim Air” SRL
    domnului
    Mihail NAGOMATULIN - director tehnic al Companiei Aeriene
                                               „Continental Airways” SRL;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Victor GHERŢA               - director tehnic al Întreprinderii de Stat
                                                „Moldaeroservice”, municipiul Bălţi.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1662-VII. Chişinău, 1 iulie 2015.