DPO1663/2015
ID intern unic:  359689
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1663
din  02.07.2015
privind conferirea Ordinului „Сredinţă Patriei”
 clasa I domnului Vasile CALMOI
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 370
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în consolidarea statalităţii Republicii Moldova, contribuţie la asigurarea securităţii naţionale şi la educarea tinerei generaţii în spiritul patriotismului, domnului Vasile CALMOI, membru al Asociaţiei Veteranilor Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, i se conferă Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I .

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1663-VII. Chişinău, 2 iulie 2015.