HGC428/2015
ID intern unic:  359706
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 428
din  07.07.2015
cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept
de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale,
entru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180
de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul
primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea
în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 483
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.134-141, art.397), cu completările ulterioare, se completează cu poziţia 14 cu următorul cuprins:
„14.
SRL „Tommy Tex”
1014607001479

         Fabricarea de articole confecționate textile, cu excepția îmbrăcămintei;

         Fabricarea produselor utilizate pentru finisarea textilelor;

         Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea”.


    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                 Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Stephane Christophe  Bride
    Ministrul finanţelor                                                        Anatol Arapu

    Nr. 428. Chişinău, 7 iulie 2015.