DPO1676/2015
ID intern unic:  359835
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1676
din  10.07.2015
privind numirea doamnei Aurelia PROCOPIȘINA
în funcția de judecător la Judecătoria Briceni
Publicat : 17.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 185-189     art Nr : 384
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Aurelia PROCOPIȘINA se numește, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Briceni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr.1676-VII. Chişinău, 10 iulie 2015.