DPO1677/2015
ID intern unic:  359836
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1677
din  10.07.2015
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 17.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 185-189     art Nr : 385
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BADAN Tatiana      -   primar al satului Selemet, raionul Cimişlia
    BUTUCEL Silvia     -   membru de onoare al Consiliului de administrare
                                        al Congresului Autorităţilor Locale din Moldova
    CEAGLIC Ludmila  -   primar al comunei Calfa, raionul Anenii Noi
    POPUŞOI Anatolie  -   ex-primar al satului Caracui, raionul Hînceşti;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    COJOCARU Chiril  -  ex-primar al satului Popeasca, raionul Ştefan-Vodă
    LUNGU Rodion       -  primar al satului Şaptebani, raionul Rîşcani.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr.1677-VII. Chişinău, 10 iulie 2015.