DPO1683/2015
ID intern unic:  359969
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1683
din  15.07.2015
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Valeriu CHIŢAN
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 395
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul financiar, merite în consolidarea disciplinei financiare de stat şi contribuţie la dezvoltarea auditului public, domnului Valeriu CHIŢAN, membru al Curţii de Conturi a Republicii Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1683-VII. Chişinău, 15 iulie 2015.