DPO1685/2015
ID intern unic:  359971
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1685
din  15.07.2015
privind numirea domnului Andrei NICULCEA
în funcția de judecător la Judecătoria Buiucani,
municipiul Chișinău
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 397
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Andrei NICULCEA se numește, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1685-VII. Chişinău, 15 iulie 2015.