HGC448/2015
ID intern unic:  359996
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 448
din  22.07.2015
cu privire la restabilirea în funcţie
a domnului Veaceslav UNTILĂ
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 505
    În scopul executării Deciziei Curţii de Apel Chişinău din 30 iunie 2015 (dosarul nr.3a-259/15) şi în temeiul alin.(2) art.256 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.329 din 5 iunie 2013 „Cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Veaceslav UNTILĂ” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.122-124, art.396).
    2. Se restabileşte domnul Veaceslav UNTILĂ în funcţia de şef al Inspectoratului Ecologic de Stat.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                     Natalia GHERMAN

    Nr. 448. Chişinău, 22 iulie 2015.