HGO453/2015
ID intern unic:  360092
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 453
din  24.07.2015
privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare
 de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat,
pentru anul de studii 2015-2016
Publicat : 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205     art Nr : 517
    În temeiul prevederilor art.85 alin. (2), art.94 alin.(1) şi art.139 lit.g) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2015-2016.
    2. Ministerul Educației, autoritățile și instituțiile publice de resort, consorțiile sau parteneriatele implicate în realizarea studiilor superioare de doctorat vor asigura admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III, în baza planurilor de admitere cu finanțare bugetară, în limitele alocațiilor bugetare și unităților de personal aprobate în acest scop, conform legislației în vigoare.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                     Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                            Stephane Christophe Bridе
    Ministrul educaţiei                                             Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                            Anatol Arapu

    Nr. 453. Chişinău, 24 iulie 2015.

    anexa