HPO170/2015
ID intern unic:  360155
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 170
din  31.07.2015
privind demisia unor deputați în Parlament
Publicat : 07.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 206-210     art Nr : 410     Data intrarii in vigoare : 31.07.2015
    În temeiul art. 69 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 2 alin. (8) din Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se ia act de cererile de demisie ale următorilor deputați în Parlament:
    Valeriu STRELEŢ și Anatolie DIMITRIU, aleşi din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    Nicolae MOLOZEA și Vladimir PLAHOTNIUC, aleşi din partea Partidului Democrat din Moldova;
    Gheorghe BREGA, Anatolie ŞALARU, Iurie CHIRINCIUC, Valeriu MUNTEANU și Corina FUSU, aleşi din partea Partidului Liberal.
    Art. 2. – Se declară vacante:
    două mandate de deputat în Parlament care aparţin Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    două mandate de deputat în Parlament care aparţin Partidului Democrat din Moldova;
    cinci mandate de deputat în Parlament care aparţin Partidului Liberal.
    Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                 Andrian CANDU

    Nr. 170. Chișinău, 31 iulie 2015.