DPO1705/2015
ID intern unic:  360168
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1705
din  05.08.2015
privind numirea domnului Ghenadie COMERZAN
în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Briceni
Publicat : 07.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 206-210     art Nr : 420
    În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea cu privire la organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Ghenadie COMERZAN se numește, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreședinte al Judecătoriei Briceni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1705-VII. Chişinău, 5 august 2015.