DPO1708/2015
ID intern unic:  360171
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1708
din  05.08.2015
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 07.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 206-210     art Nr : 423
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Ioana CHIRONEȚ și doamna Iraida SECRIERU se numesc, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1708-VII. Chişinău, 5 august 2015.