DPO1709/2015
ID intern unic:  360172
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1709
din  05.08.2015
privind numirea doamnei Iana TALMACI
în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni
Publicat : 07.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 206-210     art Nr : 424
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Iana TALMACI se numește, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Strășeni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1709-VII. Chişinău, 5 august 2015.