DPO1711/2015
ID intern unic:  360174
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1711
din  05.08.2015
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 07.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 206-210     art Nr : 426
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Tatiana BIVOL și doamna Olesea ȚURCAN se numesc, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Rîșcani, municipiul Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1711-VII. Chişinău, 5 august 2015.