DPO1712/2015
ID intern unic:  360175
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1712
din  05.08.2015
privind numirea în funcție a unor judecători
Publicat : 07.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 206-210     art Nr : 427
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnii Vitalie BUDECI și Roman PASCARI se numesc, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1712-VII. Chişinău, 5 august 2015.