OMFC117/2015
ID intern unic:  360267
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 117
din  05.08.2015
cu privire la abrogarea Indicațiilor metodice nr.10/2-06-134 din 19.05.2009
privind modul
de reflectare în contabilitate a cheltuielilor şi TVA, aferente
 bunurilor imobiliare transmise
în locațiune și serviciilor comunale
Publicat : 14.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 213-222     art Nr : 1394
    Întru perfecționarea cadrului normativ în domeniul contabilității și excluderea normelor cu caracter similar care se suprapun, odată cu intrarea în vigoare a Standardelor Naționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 06.08.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.177-181, art.1224 și nr.233-237, art.1534) și Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.119 din 06.08.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.177-181, art.1224 și nr.233-237, art.1534),
ORDON:
    Se abrogă Indicațiile metodice nr.10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor și TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locațiune și serviciilor comunale.

    MINISTRUL FINANȚILOR                                            Anatol ARAPU

    Nr. 117. Chişinău, 5 august 2015.