DPO1716/2015
ID intern unic:  360282
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1716
din  07.08.2015
privind conferirea Ordinului
 „Gloria Muncii”domnului Ghenadie ENI
Publicat : 14.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 213-222     art Nr : 441
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată și prodigioasă în sistemul judecătoresc, contribuție la înfăptuirea justiției și înalt profesionalism, domnului Ghenadie ENI, judecător demisionat, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1716-VII. Chişinău, 7 august 2015.