HGO486/2015
ID intern unic:  360288
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 486
din  07.08.2015
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea
Republicii Moldova la Protocolul la Convenţia din 1979 asupra
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la
finanţarea pe termen lung a programului de cooperare pentru
supravegherea şi evaluarea transportului la distanţă lungă a
poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva
la 28 septembrie 1984
Publicat : 14.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 213-222     art Nr : 555
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la finanţarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului la distanţă lungă a poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984.

    PRIM-MINISTRU                                                 Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                              Natalia Gherman
    Ministrul mediului                                                   Valeriu Munteanu
    Ministrul justiţiei                                                     Vladimir Cebotari

    Nr. 486. Chişinău, 7 august 2015.