HGO514/2015
ID intern unic:  360312
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 514
din  12.08.2015
сu privire la suspendarea raporturilor de serviciu
cu domnul Veaceslav UNTILĂ
Publicat : 14.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 213-222     art Nr : 579
    În temeiul articolului 52 litera a) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi articolului 28 alineatul (1) din Legea nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se suspendă raporturile de serviciu cu domnul Veaceslav UNTILĂ, şef al Inspectoratului Ecologic de Stat, pe durata exercitării mandatului de deputat în Parlament.

    PRIM-MINISTRU                                                Valeriu STRELEŢ

    Nr. 514. Chişinău, 12 august 2015.