HGO515/2015
ID intern unic:  360313
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 515
din  12.08.2015
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Igor TALMAZAN
Publicat : 14.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 213-222     art Nr : 580
    În temeiul articolului 22 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern şi punctului 12 din Regulamentul Inspectoratului Ecologic de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2004,
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se numeşte domnul Igor TALMAZAN în funcţia de şef al Inspectoratului Ecologic de Stat pe perioada suspendării raporturilor de serviciu cu titularul funcţiei.

    PRIM-MINISTRU                                                     Valeriu STRELEŢ

    Nr. 515. Chişinău, 12 august 2015.